Verejné obstarávanie: eGUTS/VO/1/18

Naše číslo: eGUTS/VO/1/18
Vybavuje: Ing. Gabriel Adamek
Dátum zverejnenia: 24.4.2018, Bratislava

Vec : Výzva na predloženie ponuky – zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky s názvom:
„ Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá a požičovňa bicyklov pre projekt eGUTS“ za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu stanoveného zákonom pre zákazku s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. V takom prípade bude po vyhodnotení ponuky vyhotovená záväzná objednávka uchádzačovi s najnižšou sumou.
Ponuku je potrebné predložiť emailom na adresu gabriel.adamek@no-gravity.sk, resp. v uzatvorenej obálke s označením „ Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá a požičovňa byciklov pre projekt eGUTS “  v termíne do  10.5.2018.
Zároveň žiadame o predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou: 

Špecifikácia predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia elektrickej nabíjacej stanice v meste Senec

Počet: 1 ks
Technická špecifikácia: Nabíjanie elektrických vozidiel
Nabíjanie: cez2x22kW, typ 2. úroveň nabíjania
Inteligentné nabíjanie
Nabíjanie cez RFID alebo identifikácia cez applikáciu
GSM modul
Offline mód
Nabíjanie elektrobicyklov a smart telefónov

8 zásuviek typ schuco 230V
Monitorovanie spotreby
Monitorovanie využitia zásuvky
Dotyková obrazoka, uhlopriečka min. 15´
+  Asistencia pri získavaní povolení na umiestnenie nabíjacej stanice

  1. Dodávka elektrických byciklov s inteligentnými zámkami

Počet: 8 ks
Elektrobicykel – technická špecifikácia
Rám: Zliatinový s centrálnym motorom, 28″
Závesná vidlica: Zliatinová
Hlava: polointegrovaná oceľová
Predná prehadzovačka: 1-3
Predné ozubené koleso: Zliatinové
Zadná prehadzovačka: 6-8
Batéria: 36V 13AH
Rozmer kolies: 28″
Ovládač: áno

 

Inteligentný zámok – technická špecifikácia
Vonkajšie rozmery: 196*150*65 mm (+/- 10 mm)
Váha: 1 – 1.6KG
Materiál: 10 mm oceľ pokrytá hliníkovou zliatinou
Metóda odomykania: GPRS, GPS alebo Bluetooth
Metóda zamykania: Manuálne
Batéria:  6000maH/ 8000mAh s externým solárnym nabíjaním
Výkon : 2-3mA
Prenos dát / Identifikácia: cez SIM kartu umiestnenú v inteligentom zámku, ktorá podporuje GPRS
Hlavné funkcie inteligentného zámku:

Inteligentný telefón dokáže naskenovať QR kód umiestnený na zámku alebo bicykli,
Možnosť upload-u identifikačného čísla inteligentného zámku na server,
Odomykanie zámku – cez GPRS a/alebo Bluetooth spojenie,
Presná lokalizácia cez GPS, odosielanie real time informácií o stave inteligentného zámku,
Spojenie cez GSM komunikačnú sieť.

Dátum dodania predmetu zákazky: do 60 dní od podpisu Zmluvy.