O projekte Herbaid

Projekt Herbaid

Produkcia byliniek a bylinných produktov

     Primárna myšlienka projektu HerbAid je zapojenie nízkopríjmových skupín obyvateľstva na Slovensku do produkcie byliniek a bylinných produktov (čaje, nápoje, džemy a pod.) a ich následná distribúcia cez sieť HerbFairTradeNet koncovým zákazníkom.

     Produkčno-distibučno-spracovateľské centrum v obci Ľubietová ponúka prípravu a kultiváciu priesad byliniek, ich spracovávanie (chladenie, sušenie, mrazenie, balenie) a následnú distribúciu. Združenie No Gravity ponúka príležitosť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva (ľudia v sociálnej sieti, ľudia vo vidieckych oblastiach, znevýhodnená mládež, spoločensky vylúčení ľudia, aj bez prístupu k pôde a pod.) na rozvoj pestovania byliniek cez komunitné záhrady a tým aj prístup k príjmom.

     Projekt HerbAid prináša na slovenský trh domáce bylinky a bylinkové produkty s potenciálom organickej produkcie. Radi sa s Vami stretneme a prediskutujem možnosti spolupráce, ak máte záujem o pestovanie, resp. odoberanie byliniek a produktov z našich komunitných záhrad.

Tím No Gravity

Projekt Herbaid

Slovensko, Ľubietová

Partneri projektu

"The activist is not the man who says the river is dirty.
The activist is the man who cleans the river"
Ross Perot
Business Leader