Herbaid

O projekte Herbaid

Projekt Herbaid

Produkcia byliniek a bylinných produktov

     Primárna myšlienka projektu HerbAid je zapojenie nízkopríjmových skupín obyvateľstva na Slovensku do produkcie byliniek a bylinných produktov (čaje, nápoje, džemy a pod.) a ich následná distribúcia cez sieť HerbFairTradeNet koncovým zákazníkom.

     Produkčno-distibučno-spracovateľské centrum v obci Ľubietová ponúka prípravu a kultiváciu priesad byliniek, ich spracovávanie (chladenie, sušenie, mrazenie, balenie) a následnú distribúciu. Združenie No Gravity ponúka príležitosť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva (ľudia v sociálnej sieti, ľudia vo vidieckych oblastiach, znevýhodnená mládež, spoločensky vylúčení ľudia, aj bez prístupu k pôde a pod.) na rozvoj pestovania byliniek cez komunitné záhrady a tým aj prístup k príjmom.

     Projekt HerbAid prináša na slovenský trh domáce bylinky a bylinkové produkty s potenciálom organickej produkcie. Radi sa s Vami stretneme a prediskutujem možnosti spolupráce, ak máte záujem o pestovanie, resp. odoberanie byliniek a produktov z našich komunitných záhrad.

Tím No Gravity

Projekt Herbaid

Slovensko, Ľubietová

Partneri projektu