Pestovatelia

O projekte Herbaid

Pestovatelia

Chránená dielňa Zaježová

Produkcia byliniek a bylinných produktov

Ateliér Zaježka – chránená keramická a šperkárska dielňa, ktorá funguje v Zaježovej, momentálne aktívna aj v oblasti pestovania byliniek cez projekt HerbAid. Ponúkajú aj akcie a kurzy pre verejnosť.

O Zaježovej si môžete prečítať napr tu.

Dom na polceste

Stredisko evanjelickej DIAKONIE – „útulok Dom na polceste“

Stredisko evanjelickej DIAKONIE – „útulok Dom na polceste“ vo Veľkom Slavkove vykonáva svoju činnosť od roku 2000. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom v rámci Prešovského samosprávneho kraja, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti (po dovŕšení 18. veku života), musia opustiť detské domovy. Pretože nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, často nie sú psychicky a sociálne pripravení viesť normálny a plnohodnotný život. Ich samostatný život, ktorý sa poriadne ani nezačal, potom končí v azylovom dome alebo na periférii spoločnosti. Dom na polceste takýmto ľuďom poskytuje priestor a čas (najviac 4 roky), kde sa môžu naučiť pracovať a samostatne žiť. Sekundárnym spôsobom sa venujeme aj mladým ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do krízovej situácie (bezdomovci, narkomani, asociáli – ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze).

Ivan Vikár

Samostatne hospodáriaci roľník

Ján Obuch

Bylinkový expert a inovátor v oblasti bylinkových čajov a nápojov.

Botanická záhrada Univerzity Komenského

Pracovisko Blatnica

V rámci činnosti BZ UK pracovisko v Blatnici vykonáva výskum autochtónneho fyto-genofondu Slovenska in situ, štúdium dynamiky a väzby na charakteristické ekologické komplexy spoločenstiev ako aj vývoja vegetácie (lokálneho) počas kvartéru.
Pracovisko BZ UK Blatnica prispieva k poznaniu podmienok prostredia, ktoré umožňuje uchovanie vzácnych a ohrozených rastlín. Podieľa sa na praktickej výučbe (terénne cvičenia poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UK).

Ďalší pestovatelia:

  • Občianske združenie Brieždenie

  • Občianske združenie Manus

  • Občianske združenie Nádej v Uňatine

  • Združenie Jasenská dolina

Partneri projektu